Ορολογικό

Το ορολογικό τμήμα είναι υπεύθυνο για τον οροδιαγνωστικό έλεγχο αντισωμάτων παραγόμενων κυρίως προς απάντηση μιας λοίμωξης, κατά άλλων “ξένων” προς τον οργανισμό πρωτεϊνών, ή κατά πρωτεϊνών του ίδιου του οργανισμού.