Μοριακό

Το μοριακό τμήμα είναι υπεύθυνο για τη διάγνωση σπάνιων γενετικών συνδρόμων και λοιμώξεων εφαρμόζοντας τις σύγχρονες μεθόδους μοριακή βιολογίας.