Υπηρεσίες

Το εργαστήριο διαθέτει ξεχωριστό ειδικά διαμορφωμένο χώρο για λήψη δειγμάτων σε παιδιά και ενήλικες.

Αιματολογικό έλεγχο- Έλεγχος πήξης Προγεννητικό  Έλεγχο
Βιοχημικό έλεγχο Καρκινικοί Δείκτες
Ορμονολογικό έλεγχο Ταυτοποίηση ιών (PCR)
Ανοσολογικό έλεγχο strep test
Καλλιέργειες  Μικροβίων-αντιβιόγραμμα Επίπεδα φαρμάκων
Λοιμώξεις  Γεννητικού (ανδρών-γυναικών) Διαβητολογικό check up
Μυκητολογικό έλεγχο Καρδιολογικό check up
Εξετάσεις  Σπέρματος Προληπτικό  Έλεγχο- Ετήσιο check up
Παρασιτολογικό έλεγχο Ηλεκτροφορήσεις πάσης φύσεως
Papp-a Test τυποποίηση HPV με PCR

 

    Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας

  Πρωί Απόγευμα
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30 - 02:00 18:30 - 21:00
ΤΡΙΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ 07:30 - 02:00  
ΣΑΒΒΑΤΟ 08:00 - 12:00