Καρκινολογικό

Το καρκινολογικό τμήμα είναι υπεύθυνο για τη διάγνωση συγκεκριμένων τύπων καρκίνων και στη παρακολούθηση της πορείας της θεραπευτικής αγωγής τους με τον προσδιορισμό νεοπλασματικών δεικτών.