Βιοχημικό

Το βιοχημικό τμήμα είναι υπεύθυνο για τη προαναλυτική και αναλυτική επεξεργασία βιολογικών υγρών και εκκριμάτων για τον έλεγχο της καρδιακής, ηπατικής, νεφρικής, παγκρεατικής λειτουργίας, κα.