Ορμονολογικό

Το ορμονολογικό τμήμα είναι υπεύθυνο για τον ορμονικό έλεγχο του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-γονάδων και θυρεοειδούς.