Αλλεργιολογικό

Το αλλεργιολογικό τμήμα είναι υπεύθυνο για τη διερεύνηση της υπερευαισθησίας του οργανισμού σε μια σειρά από κατηγορίες αλλεργιογόνων.